انواع اینسترومنت

اندو

اقلام مصرفی

وارنیش تک محلولی Copal Cavity Varnish

وارنیش تک محلولی Copal Cavity Varnish

240,000 230,000 تومان
کلرفرم

کلرفرم

75,000 تومان
ضدحساسیت Glunic

ضدحساسیت Glunic

180,000 170,000 تومان

کیت کمپوزیت متا

45٪ 1,450,000 800,000 تومان

اندوموتور روتاری Woodpecker مدل ENDO SMART

10,500,000 9,800,000 تومان
سرآیینه فلزی

سرآیینه فلزی

185,000 180,000 تومان
سوند دوسر

سوند دوسر

40,000 تومان
پنس دوخم

پنس دوخم

68,000 تومان
زونالین کمدنت

زونالین کمدنت

500,000 تومان
سرسوزن شستوشو اندو

سرسوزن شستوشو اندو

440,000 415,000 تومان
آکریل دورالی

آکریل دورالی

1,050,000 1,010,000 تومان
سیلر بیس رزینی متا ADSEAL

سیلر بیس رزینی متا ADSEAL

10٪ 495,000 449,000 تومان
مرجوع کالا

مرجوع کالا

پرداخت مطمئن

پرداخت مطمئن

پشتیانی 24 ساعته

پشتیانی 24 ساعته